Planmatig faunabeheer

Nederland is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. Omdat in ons land de ene diersoort snel de overhand kan krijgen over andere soorten, is het planmatig beheren van onze fauna belangrijk. Zouden we dit niet doen, dan kan er al snel een monocultuur ontstaan.

In dit kader verzamelen de WBE's veel informatie uit het veld. Deze informatie bundelen we in de WBE Databank, met als motto "meten is weten". Mede op basis hiervan kunnen de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE's) een faunabeheerplan opstellen. Op basis van dit plan wordt bekeken of en hoeveel afschot er moet plaatsvinden. Jagers zorgen er op deze wijze mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.